PR CGIレンタル 検索エンジン登録代行

カラーコード


色のサンプルです。
このようなRGBの16進数で色指定を行います。
「red」や「blue」のような英語でのコード指定も可能です。


このボックスにカラーコードを入れてボタンをクリックすると、
背景色が変化します。
いろいろと試してみてください。
なお、JavaScriptが使える環境でないと動きません。
背景色:
#000000#000033#000066#000099#0000cc#0000ff
#003300#003333#003366#003399#0033cc#0033ff
#006600#006633#006666#006699#0066cc#0066ff
#009900#009933#009966#009999#0099cc#0099ff
#00cc00#00cc33#00cc66#00cc99#00cccc#00ccff
#00ff00#00ff33#00ff66#00ff99#00ffcc#00ffff

#330000#330033#330066#330099#3300cc#3300ff
#333300#333333#333366#333399#3333cc#3333ff
#336600#336633#336666#336699#3366cc#3366ff
#339900#339933#339966#339999#3399cc#3399ff
#33cc00#33cc33#33cc66#33cc99#33cccc#33ccff
#33ff00#33ff33#33ff66#33ff99#33ffcc#33ffff

#660000#660033#660066#660099#6600cc#6600ff
#663300#663333#663366#663399#6633cc#6633ff
#666600#666633#666666#666699#6666cc#6666ff
#669900#669933#669966#669999#6699cc#6699ff
#66cc00#66cc33#66cc66#66cc99#66cccc#66ccff
#66ff00#66ff33#66ff66#66ff99#66ffcc#66ffff

#990000#990033#990066#990099#9900cc#9900ff
#993300#993333#993366#993399#9933cc#9933ff
#996600#996633#996666#996699#9966cc#9966ff
#999900#999933#999966#999999#9999cc#9999ff
#99cc00#99cc33#99cc66#99cc99#99cccc#99ccff
#99ff00#99ff33#99ff66#99ff99#99ffcc#99ffff

#cc0000#cc0033#cc0066#cc0099#cc00cc#cc00ff
#cc3300#cc3333#cc3366#cc3399#cc33cc#cc33ff
#cc6600#cc6633#cc6666#cc6699#cc66cc#cc66ff
#cc9900#cc9933#cc9966#cc9999#cc99cc#cc99ff
#cccc00#cccc33#cccc66#cccc99#cccccc#ccccff
#ccff00#ccff33#ccff66#ccff99#ccffcc#ccffff

#ff0000#ff0033#ff0066#ff0099#ff00cc#ff00ff
#ff3300#ff3333#ff3366#ff3399#ff33cc#ff33ff
#ff6600#ff6633#ff6666#ff6699#ff66cc#ff66ff
#ff9900#ff9933#ff9966#ff9999#ff99cc#ff99ff
#ffcc00#ffcc33#ffcc66#ffcc99#ffcccc#ffccff
#ffff00#ffff33#ffff66#ffff99#ffffcc#ffffff

背景色:

#F0F8FF
aliceblue
#FAEBD7
antiquewhite
#00FFFF
aqua
#7FFFD4
aquamarine
#F0FFFF
azure
#F5F5DC
beige
#FFE4C4
bisque
#000000
black
#FFEBCD
blanchedalmond
#0000FF
blue
#8A2BE2
blueviolet
#A52A2A
brown
#DEB887
burlywood
#5F9EA0
cadetblue
#7FFF00
chartreuse
#D2691E
chocolate
#FF7F50
coral
#6495ED
cornflowerblue
#FFF8DC
cornsilk
#DC143C
crimson
#00FFFF
cyan
#00008B
darkblue
#008B8B
darkcyan
#B8860B
darkgoldenrod
#A9A9A9
darkgray
#006400
darkgreen
#BDB76B
darkkhaki
#8B008B
darkmagenta
#556B2F
darkolivegreen
#FF8C00
darkorange
#9932CC
darkorchid
#8B0000
darkred
#E9967A
darksalmon
#8FBC8F
darkseagreen
#483D8B
darkslateblue
#2F4F4F
darkslategray
#00CED1
darkturquoise
#9400D3
darkviolet
#FF1493
deeppink
#00BFFF
deepskyblue
#696969
dimgray
#1E90FF
dodgerblue
#B22222
firebrick
#FFFAF0
floralwhite
#228B22
forestgreen
#FF00FF
fuchsia
#DCDCDC
gainsboro
#F8F8FF
ghostwhite
#FFD700
gold
#DAA520
goldenrod
#808080
gray
#008000
green
#ADFF2F
greenyellow
#F0FFF0
honeydew
#FF69B4
hotpink
#CD5C5C
indianred
#4B0082
indigo
#FFFFF0
ivory
#F0E68C
khaki
#E6E6FA
lavender
#FFF0F5
lavenderblush
#7CFC00
lawngreen
#FFFACD
lemonchiffon
#ADD8E6
lightblue
#F08080
lightcoral
#E0FFFF
lightcyan
#FAFAD2
lightgoldenrodyellow
#90EE90
lightgreen
#D3D3D3
lightgrey
#FFB6C1
lightpink
#FFA07A
lightsalmon
#20B2AA
lightseagreen
#87CEFA
lightskyblue
#778899
lightslategray
#B0C4DE
lightsteelblue
#FFFFE0
lightyellow
#00FF00
lime
#32CD32
limegreen
#FAF0E6
linen
#FF00FF
magenta
#800000
maroon
#66CDAA
mediumaquamarine
#0000CD
mediumblue
#BA55D3
mediumorchid
#9370DB
mediumpurple
#3CB371
mediumseagreen
#7B68EE
mediumslateblue
#00FA9A
mediumspringgreen
#48D1CC
mediumturquoise
#C71585
mediumvioletred
#191970
midnightblue
#F5FFFA
mintcream
#FFE4E1
mistyrose
#FFE4B5
moccasin
#FFDEAD
navajowhite
#000080
navy
#FDF5E6
oldlace
#808000
olive
#6B8E23
olivedrab
#FFA500
orange
#FF4500
orangered
#DA70D6
orchid
#EEE8AA
palegoldenrod
#98FB98
palegreen
#AFEEEE
paleturquoise
#DB7093
palevioletred
#FFEFD5
papayawhip
#FFDAB9
peachpuff
#CD853F
peru
#FFC0CB
pink
#DDA0DD
plum
#B0E0E6
powderblue
#800080
purple
#FF0000
red
#BC8F8F
rosybrown
#4169E1
royalblue
#8B4513
saddlebrown
#FA8072
salmon
#F4A460
sandybrown
#2E8B57
seagreen
#FFF5EE
seashell
#A0522D
sienna
#C0C0C0
silver
#87CEEB
skyblue
#6A5ACD
slateblue
#708090
slategray
#FFFAFA
snow
#00FF7F
springgreen
#4682B4
steelblue
#D2B48C
tan
#008080
teal
#D8BFD8
thistle
#FF6347
tomato
#40E0D0
turquoise
#EE82EE
violet
#F5DEB3
wheat
#FFFFFF
white
#F5F5F5
whitesmoke
#FFFF00
yellow
#9ACD32
yellowgreen

背景色: